การศึกษา 2022-11-02 16:08:06 439
กลุ่ม Unite Thailand เผยหนังสือเก่ามีคุณค่า เชิญนำมาบริจาคให้ชุมชนวัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี

ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่ม Unite Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่มาจากทุกสาขาอาชีพ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ภายใต้การริเริ่มของ ดร.รัตนา แซ่เล้า ผู้ได้รับพระราช ทานทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ด้านการศึกษา ประจำปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย โดยในปี 2565 ทางกลุ่มฯ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนบริจาคหนังสือให้ชุมชนวัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีห้องสมุดในความดูแลที่ต้องการหนังสืออีกเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

น.ส.ลลิตา ไวสินิทธ์ธรรม ผู้จัดการโครงการ ของกลุ่ม Unite Thailand ได้กล่าวว่า “โครงการรับบริจาคหนังสือให้ชุมชนวัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี เกิดขึ้นจากที่ผ่านมาทางกลุ่มฯ ได้มีการจัดทำโครงการค่ายศิลปะและจัดกิจกรรมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย และต่อมาก็ได้รับการติดต่อจากชุมชนวัดทุ่งลาดหญ้า ว่ามีห้องสมุดในความดูแล 2 แห่งที่ต้องการรับบริจาคหนังสือ ประกอบด้วย 1)ห้องสมุดใน รร.วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นห้องสมุดเด็กเล็ก ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ป.6 และ 2)ห้องสมุดส่วนกลาง หรือห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในการศึกษาตลอดชีวิตของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันยังมีความต้องการหนังสืออีกเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการรับบริจาคหนังสือครั้งนี้ขึ้นมา โดยผู้สนใจสามารถบริจาคหนังสือได้ทุกประเภท แต่ถ้าเป็นหนังสือที่มีความทันสมัยไม่เก่าเกินไป หรือวรรณกรรมสำหรับเด็กจะเป็นที่ต้องการมาก 

หนังสือมีประโยชน์ต่อเยาวชนหลายอย่าง มีผลการวิจัยระบุไว้ว่าในช่วง 10 ขวบปีแรกนั้น การอ่านหนังสือมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการที่เด็กอ่านเองหรือพ่อแม่อ่านให้ฟัง เพราะจะทำให้เด็กได้พัฒนาทั้งทักษะการภาษา สติปัญญา และยังได้สานสัมพันธ์กับพ่อแม่ นอกจากนี้การอ่านวรรณกรรมยังช่วยให้เด็กพัฒนา การรับรู้อารมณ์ความรู้สึกทั้งของทั้งตนเองและผู้อื่น รู้จักความเห็นอกเห็นใจ และการยอมรับความแตกต่างของผู้คน จากการได้เข้าไปผจญภัยในโลกของความคิดผู้อื่น รวมถึงได้ทั้งเปิดโลกทัศน์และจิตนาการ 

ซึ่งทั้งหมดนี้หลายท่านอาจจะบอกว่า เราก็สามารถอ่านจากเว็บไซต์หรือในสื่อออนไลน์ก็ได้ แต่ถ้าไม่ได้เริ่มจากความรักในการอ่านมาตั้งแต่ต้น ก็จะไม่นำมาสู่การอ่านในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าการอ่านผ่านเว็บไซต์กับการอ่านผ่านหนังสือที่เป็นกระดาษ จะให้ผลต่างกันมาก โดยเฉพาะกับเด็กปฐมวัย หรือในวัยรุ่นก็ตาม การจดจำ การเรียนรู้คำที่ใช้ จนถึงความรู้สึก ซึ่งการอ่านจากหนังสือจะดีกว่ามาก เพราะไม่มีอะไรมาดึงสมาธิของเขาออกไป และได้ใช้เวลาคิดและรู้สึกร่วมไปได้เต็มที่ในทุกหน้าของหนังสือ ซึ่งในปัจจุบันนี้เด็กๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจกับหนังสือหรือห้องสมุด เพราะมีสื่อในการเรียนรู้หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้หนังสือก็ยังคงมีความสำคัญ โดย เฉพาะหนังสือจากแหล่งบริการ ในฐานะแหล่งเรียนรู้และความบันเทิงที่ผู้คนหลากหลายเข้าถึงได้โดยไม่ต้องลงทุน” 

สำหรับผู้ที่สนใจจะนำหนังสือมาบริจาค จะสามารถส่งมาได้ที่ ดร.รัตนา แซ่เล้า บริษัท โอซีบี 1992 จำกัด เลขที่ 21/202-203 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 โดยหนังสือที่ได้รับมาทางกลุ่ม Unite Thailand จะนำมาคัดกรองและแยกประเภท หลังจากนั้นจะจัดส่งให้ชุมชนวัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี หากหนังสือที่ได้รับบริจาคมามีจำนวนมาก ก็จะมีการจัดสรรนำไปมอบให้ห้องสมุดในโรงเรียนอื่นๆ ที่มีความต้องการต่อไป ซึ่งผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกลุ่มฯ สามารถเข้าไปดูหรือติดตามได้ที่ Facebook : UNITE Thailand และทาง Instagram @UNITE2011 หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 062-7341267  


รูปภาพเพิ่มเติม