ข่าวประชาสัมพันธ์ 2022-10-21 01:52:38 359
บำบัดคนติดยาอย่างไร? ในแบบ ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์

อีกปัญหาใหญ่มากๆ ของประเทศไทย คือปัญหายาเสพติดที่เรื้อรังมายาวนาน จึงต้องเร่งแก้ปัญหายาเสพติด แบบตรงจุดอย่างถูกวิธี จริงจังอย่างต่อเนื่อง เร่งบำบัดฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมไทย 

บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด THONBURI REHAB CENTER (THR) จำกัด เป็นภาคเอกชนที่ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน 

ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามประมวลกฎหมาย ยาเสพติดฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 

ที่ผ่านมา “ผู้เสพ” คือ “ผู้ป่วย” ต้องได้รับการบำบัดรักษา มากกว่าการลงโทษอาญาทางกฎหมาย ด้วยการใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน ปัญหาที่สำคัญในเวลานี้ และต้องทำอย่างเร่งด่วน คือการเปิดสถานบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้ติดยาเสพติด สามารถเข้าถึงการบำบัดฟื้นฟูให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัทธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด THONBURI REHAB CENTER (THR) เปิดให้บริการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, ทุ่งครุ กรุงเทพและ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม โดยทีมแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด พร้อมติดตามผลภายหลังการบำบัด 3 ปี 

ล่าสุดบริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด THONBURI REHAB CENTER (THR) พร้อมตอบสนองวาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเร่งด่วน ผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟู  


ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ (ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด) THONBURI REHAB CENTER (THR) ให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์คัดกรองที่บางซื่อ การคัดกรองก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะและพร้อมนำส่ง เพื่อรักษาต่อที่ศูนย์ของเรา มีทีมดูแลด้านวิชาชีพให้อีกเรามีประสิทธิผลในการดูแลค่อนข้างสูง เรามีทีมงานที่ดี เป็นมืออาชีพมากขึ้น พร้อมที่จะรับผู้ป่วยมาดูแลเช่นศูนย์ จ.เชียงใหม่, อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, ทุ่งครุ กรุงเทพ และ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยา พฤติกรรม จิตเวชศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ม.มหิดล ได้กล่าวว่า

อาชญากรรมมีหลายรูปแบบ อาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะพูดถึงผลกระทบจากยาเสพติด เนื่องจากการติดยาเสพติดเป็นจุดเริ่มต้นของอาชญากรรมอื่นๆ สารเสพติดจะเข้ามาเปลี่ยนบุคลิกภาพ เปลี่ยนนิสัยให้มีความก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้น ส่งผลเสียในการก่ออาชญากรรมได้ ปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาไกลตัว บางครั้งเราอาจจะเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับผู้ป่วย

ต้องติดตามต่อได้ที่ทาง เว็บไซต์ : www.thonburirehabcenter.com

แอดไลน์ Line : @throfficial


รูปภาพเพิ่มเติม