การศึกษา 2021-12-02 22:12:51 849
วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA คุมเข้มมาตรการป้องกันระบาดไวรัสโควิด 19 ต้อนรับเปิดเรียนเทอม 2 แบบ On-Site เน้นเรียนกลุ่มเล็กลดความเสี่ยง

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอน แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด​


ภูมิพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ  ประธานวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) เผยถึงมาตรการป้องกันว่า


“กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดให้มีการเรียนแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ทาง SCA ได้ดำเนินการ Big Cleaning โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเมื่อเปิดการเรียนการสอนแล้วผมให้ฝ่ายดูแลอาคารมอบหมายให้แม่บ้านทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อหลังใช้อุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนผมให้ความสำคัญกับสุขอนามัยเด็กนักเรียนนักศึกษา SCA มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกชั้นและหลายจุดอุปกรณ์เครื่องดนตรีต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากนักเรียนใช้เรียนเสร็จเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาและทางวิทยาลัยฯ จะตรวจ ATK คณะครูอาจารย์ และบุคลากร ทุกคน ทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ”​​


อ่านข่าวการศึกษาทั้งหมด คลิก >>> การศึกษา


รูปภาพเพิ่มเติม